TandHjälpen Protetik

Protetik

Protetik

Protetik är en gren av tandvården som fokuserar på att ersätta saknade tänder och vävnader i munhålan. Protetiska behandlingar kan användas för att förbättra utseendet, funktionen och bekvämligheten med munhålan.

Typer av protetiska behandlingar

Det finns två huvudtyper av protetiska behandlingar:

 • Fasta protetiska behandlingar: Dessa behandlingar fästs permanent på tänderna eller käken. Exempel på fasta protetiska behandlingar inkluderar kronor, broar och implantat.
 • Avtagbara protetiska behandlingar: Dessa behandlingar kan tas ut ur munnen. Exempel på avtagbara protetiska behandlingar inkluderar proteser och delproteser.

Fasta protetiska behandlingar

Fasta protetiska behandlingar är den vanligaste typen av protetiska behandlingar. De är oftast mer stabila och hållbara än avtagbara protetiska behandlingar.

 • Kronor: Kronor är konstgjorda tänder som placeras över en skadad eller missformad tand. Kronor kan användas för att förbättra utseendet, skydda tänderna från ytterligare skador eller reparera tänder som har blivit skadade av trauma eller karies.
 • Broar: Broar är konstgjorda tänder som fäster mellan två intilliggande tänder. Broar kan användas för att ersätta en eller flera saknade tänder.
 • Implantat: Implantat är konstgjorda rötter som placeras i käken för att ersätta saknade tänder. Implantat kan användas för att ersätta en eller flera saknade tänder och kan bidra till att förbättra utseendet och funktionen på leendet.

Avtagbara protetiska behandlingar

Avtagbara protetiska behandlingar är ett alternativ för personer som inte är lämpliga för fasta protetiska behandlingar. De kan också vara ett bra alternativ för personer som vill kunna ta ut sina proteser för rengöring eller andra ändamål.

 • Proteser: Proteser är avtagbara proteser som ersätter alla tänder i munnen. Proteser kan vara tillverkade av plast, metall eller en kombination av båda materialen.
 • Delproteser: Delproteser är avtagbara proteser som ersätter en eller flera saknade tänder. Delproteser kan fästas på tänderna med hjälp av krokar eller fjädersystem.

Fördelar med protetiska behandlingar

Protetiska behandlingar kan erbjuda ett antal fördelar, bland annat:

 • Förbättrat utseende: Protetiska behandlingar kan hjälpa till att förbättra utseendet på leendet och öka självförtroendet.
 • Förbättrad funktion: Protetiska behandlingar kan hjälpa till att förbättra funktionen av tänderna, vilket kan göra det lättare att tugga och tala.
 • Förbättrad bekvämlighet: Protetiska behandlingar kan bidra till att minska smärta och obehag som orsakas av saknade tänder.

Nackdelar med protetiska behandlingar

Protetiska behandlingar kan också ha vissa nackdelar, bland annat:

 • Kostnad: Protetiska behandlingar kan vara kostsamma.
 • Underhåll: Protetiska behandlingar kräver regelbundet underhåll, till exempel rengöring och justering.
 • Komplikationer: Protetiska behandlingar kan i vissa fall leda till komplikationer, till exempel infektioner eller allergier.

Beslut om protetisk behandling

Beslutet om att genomgå en protetisk behandling är ett personligt beslut som bör fattas efter att ha diskuterat med en tandläkare. Tandläkaren kan hjälpa dig att bedöma dina behov och rekommendera den bästa behandlingen för dig.