TandHjälpen Behandlingar

Behandlingar

Tänderna kan hålla länge men hur snabbt eller långsamt beror på dig.
Många av de förändringar som sker i munnen märker man inte själv i början.
Tack vare regelbundna tandläkarbesök, kan man undvika omfattande och kostsamma behandlingar.

Undersökningen av din mun omfattar: tänder, tandköttet, käkleder och slemhinnan.
Om det blir aktuellt med återbesök lämnar vi ut ett preliminärt kostnadsförslag.
Om behandlingen kan tänkas ha flera alternativa lösningar, diskuterar vi dessa tillsammans.
Detta för att kunna komma fram till vad som är mest lämpligt för dig.

Våra behandlingar

Årliga undersökningar av tänder, tandkött, käkleder, slemhinna, lagningar, rengörning och tandputs.
Självklart ställer vi upp för dig om något akut skulle inträffa under veckans alla dagar.
Dagens moderna tandvård handlar inte bara om att ha hela och rena tänder utan även om estetik. På Tandhjälpen har vi mångårig erfarenhet av att skapa bra balans mellan tändernas funktion och utseende. Det kan handla om allt från att byta ut en enstaka missfärgad fyllning till att förändrar hela ditt leende med hjälp av keramiska kronor respektive skalfasader. En del patienter väljer också att bleka sina tänder. Fråga oss gärna, alla frågor är bra frågor.
Saknar du en eller flera tänder kan man idag ersätta dem med implantat. Ett implantat är en konstgjord rot i form av en titanskruv. Titanskruven växer fast i käkbenet och på den kan sedan en eller flera kronor fästas. Patienten upplever med de nya tänderna: välbefinnande, bekvämlighet och självsäkerhet. Om det är aktuellt för dig med en sådan behandling, så kommer vi naturligtvis att hjälpa dig med det. Du slipper väntetider och all behandling sker hos oss. Praktiskt och bekvämt!
Om man pressar eller gnisslar med sina tänder, kan det leda till huvudvärk, ömma tänder och käkledsförändringar. Detta är något man helst vill undvika. Tack vare bettskenan får man muskelavspänning som gör att användaren i de absolut flesta fallen upplever en klar förbättring. En bettskena skyddar även från det slitage och den belastning på tänderna som gnisslingen orsakar. Vanligtvis används bettskenan endast när man sover.

Många av oss har någon gång upplevt en besvärlig eller till och med haft en svår upplevelse hos tandläkaren. Värre är det om detta har inträffat under ens tidiga år. Det kan vara sprutan, borren, utdrag av tand/tänder eller själva vårdgivarens auktoritära framförhållning samt bristen eller total avsaknad av lyhördhet.

Konsekvensen blir att patienten undviker att gå till tandläkare, detta trots att han eller hon är i behov av det. Man förtränger undan värken så länge det är möjligt. Oftast brukar det vara så att tanden är så pass förstörd att det inte går att rädda. Behandlingen kan bli mer omfattande och kräver större ingrepp som med stor sannolikhet kan vara förknippad med smärta. Patienten har nu försatt sig i en ond cirkel och ger sig själv en överdriven bekräftelse om att tandvård enbart är lika med smärta. Det gäller att undvika detta till varje pris resonerar han eller hon. Detta kan pågå år in och år ut tills värken blir outhärdlig och man känner sig illa tvungen att ta sig till en tandläkare. Då vill man bli nedsövd och få det överstökat.

Till alla dessa rädda patienter vill vi säga: Bryt er ut ur denna onda cirkeln och kom loss. Det är inte ditt fel att du vid ett eller flera tillfällen har blivit felbehandlad eller att du inte blivit behandlad såsom du önskade dig. Utan det är helt och hållet vårdgivarens fel.

Du ska inte behöva fortsätta att betala ett alltför högt pris för något som du inte är ansvarig för. Du är inte skyldig. Du har inte gjort fel med att gå till tandläkaren. Misströsta inte, sök vidare och hitta en tandläkare som du upplever är den rätte för just dig. Han eller hon finns någonstans där ute för dig och vill hjälpa dig på ett sätt som får dig att återuppleva din självsäkerhet och ditt förtroende.

Ring och boka en gratis samtalsstund – små steg i rätt riktning är värdefulla.